Voor de call ‘Grip op polarisatie’ van het SIDN Fonds slaan Civinc en de Universiteit Utrecht de handen ineen. We zetten in op grip op polarisatie in het wetenschappelijk onderwijs, door de toepassing van Civinc didactisch in te bedden, wetenschappelijk te onderzoeken, en grootschalig te laten gebruiken door studenten van de Universiteit Utrecht.

Onderzoek van het SCP vat het sentiment in NL samen: ‘mensen luisteren niet meer naar elkaar, er is weinig begrip en respect en mensen graven zich in in het eigen gelijk’. Ook onder studenten worden zulke spanningen gesignaleerd. De Onderwijsinspectie concludeert dat een derde van de studenten niet altijd hun mening durft te uiten en meer dan de helft het idee heeft dat docenten gevoelige thema’s niet bespreken. Docenten zijn zeer gemotiveerd om thema’s te bespreken, maar het ontbreekt hen vaak aan de juiste pedagogiek en didactiek. De drempel voor een open gesprek in de klas is hoog, net als het (vermeende) risico op escalatie en verdere polarisatie.

De missie van Civinc is om polarisatie tegen te gaan door betekenisvolle gesprekken te faciliteren tussen mensen met een verschillend perspectief. Eerder ontwikkelde Civinc met steun van SIDN de chatapplicatie Waaromkiesjij.nl, waarbij kiezers met uiteenlopende perspectieven in aanloop naar de verkiezingen van 2021 op een laagdrempelige manier in gesprek gingen. Het platform trok in een maand tijd ruim 300.000 bezoekers van over het hele spectrum, en onderzoek toonde aan dat zelfs korte chatgesprekken leidden tot meer onderlinge sympathie, wederzijds begrip en bereidheid vaker het gesprek aan te gaan.

SIDN - Grip op polarisatie (Civinc, UU)

De potentie van het platform is ook als onderwijstoepassing veelbelovend. Civinc en de Universiteit Utrecht (UU) zetten daarom in op een didactische doorontwikkeling van het platform die docenten de mogelijkheid biedt om studenten laagdrempelig te laten oefenen met perspectiefuitwisseling en digitale dialoog. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek met minimaal 1000 universitaire studenten onderzoeken we de mechanismen achter dit concept, om zo meer zicht te krijgen op de benodigde elementen voor didactische inbedding en de onderwijskundige impact van het platform.

Het SIDN fonds stelt Civinc en de Universiteit Utrecht daarmee in staat om studenten op grote schaal om te leren gaan met verschillende perspectieven. Zo leggen we de basis voor structurele inzet binnen het bredere wetenschappelijke onderwijs ná de projectperiode, om duurzame grip te krijgen op polarisatie.

Wil je meer informatie over het project, en/of ben je geïnteresseerd om jouw studenten gratis deel te laten nemen aan deze pilot?
Neem contact met ons op via hello@civinc.co of m.coopmans@uu.nl.

Wij zijn betrokken bij dit project:

en_US

Get in touch. Request a demo.​

We will gladly show you a demo and talk about the ways in which we can help you to burst bubbles. Contact us by filling out the form below, or shoot us a message directly at hello@civinc.co.