Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Wat was het doel?

De directie Informatie en Exploitatie (IenE) is de partij voor informatievoorziening, digitalisering en innovatie (I) voor de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarvoor is een innovatieve cultuur en mindset binnen de directie zelf onontbeerlijk.

Maar in hoeverre is er al sprake van zo’n cultuur? Hoe kan zo’n werkcultuur gestimuleerd worden? En welke obstakels zijn er die dit in de weg zitten?

Philip van der Kolk van Studio Nooitgedacht stelde samen met Geert Klein Entink, de directie-secretaris van IenE, een veelzijdig programma op om dit soort vragen met de hele directie tegen het licht te houden. Civinc speelde een centraal onderdeel om het gesprek binnen de directie open te breken en in kaart te brengen waar de obstakels en kansen lagen.
Er werden binnen het traject twee Civinc sessies georganiseerd voor alle collega’s van de directie. De eerste vond plaats tijdens een fysiek directie-evenement, een dag die in het teken stond van het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven. In de Civinc sessie werden alle collega’s uitgedaagd om laagdrempelig anoniem van gedachten te wisselen over stellingen over de bestaande cultuur.

Een maand later vond een verdiepende Civinc sessie plaats om in te kunnen zoomen op de meest relevante en prangende thema’s die uit de data-inzichten van de eerste sessie naar voren waren gekomen. Op basis daarvan formuleerden we samen met IenE en Studio Nooitgedacht nieuwe stellingen waarover de collega’s in gesprek gingen, om te komen tot de kern.
De beide sessies stelden collega’s in staat om zich open te uiten over de heersende cultuur, wat daar goed aan was en wat er beter/anders zou moeten. Bijna de helft van de deelnemers gaf aan zich veiliger te voelen dan in een groepssetting om hun échte mening te geven. Dat leverde naast openhartige gesprekken een grote mate van inzicht op in hoe de cultuur binnen de directie werd beleefd en waar de belangrijkste spanningsvelden zaten. Er kwam naar boven hoe collega’s keken naar besluitvorming vanuit het MT, hoe het werkgeluk kon worden verbeterd, en of/hoe collega’s het gevoel hebben optimaal bij te kunnen dragen aan de missie en de dienstverlening van de directie. Deze inzichten zijn breed gedeeld binnen de directie en helpen om richting te geven aan het organisatie ontwikkeltraject.

Geert Klein-Entink, directie-secretaris:

De eerste sessie was voor ons een pilot, werkt zoiets met onze mensen eigenlijk wel? Er werd goed meegedaan, we merkten wel dat aan het einde van een inspannende middag de concentratie voor zo’n oefening niet helemaal optimaal was. Toch kwamen er interessante aandachtspunten uit. De tweede verdiepende sessie hebben we hybride gedaan, we krijgen simpelweg niet iedereen voor korte bijeenkomsten bij elkaar. Een deel van de collega’s was ter plekke aanwezig en een deel luisterde thuis mee en logde in op de website. Zo kregen we toch een brede deelname en dat werkte prima. Uit de verdiepende sessie hebben we aanscherping gevonden op een aantal onderwerpen, en de rapportage gebruiken we als aanleiding of context om acties uit te zetten of met elkaar in gesprek te gaan. Wat mij betreft smaakt dit naar meer!

  • “Leuke manier om ervaringen te delen!”
  • “Wat leuk om anoniem met elkaar in gesprek te gaan”
  • “Zouden we moeten invoeren bij IenW”

Meer weten? Laten we praten!

We beantwoorden graag je vragen, laten je een demo zien en kijken of het een goede match kan zijn met jouw organisatie of opdracht. Laat hieronder een berichtje achter of mail ons op hello@civinc.co.

Let's make conversation.

Connecting perspectives starts here! We will gladly demo the platform, learn more about your objectives and explore if it’s a good match. Contact us by filling out the form below, or shoot us a message directly at hello@civinc.co.