Onderwijsgroep Amstelland

Wat was het doel?

Onderwijsgroep Amstelland (OGA) organiseerde een workshopreeks met medewerkers, zowel docenten als ondersteunend personeel, om hen te betrekken bij de strategische langetermijnvisie van de organisatie. Mensen die in het onderwijs werken, werken op het kruispunt van het persoonlijke, het professionele en het publieke: zij vormen jonge geesten, binnen een veranderende sociale en politieke realiteit, terwijl ze uiteraard hun eigen persoonlijke voorkeuren en opvattingen behouden. Het is dan ook geen verrassing dat het op één lijn brengen van waarden en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel een uitdaging kan zijn.
OGA gebruikte Civinc voor een live workshopreeks met OGA-medewerkers om hen te betrekken bij het vormgeven van de strategische visie voor de komende twee jaar. De onderwerpen varieerden van de noodzaak van tweetalige lessen tot de mate waarin je kleuters over klimaatverandering moet leren. Alle sessies eindigden met een plenaire reflectie waarbij de deelnemers de data-uitkomsten gebruikten als trigger voor groepsdiscussies.
Deelnemers hadden het gevoel een gelijkwaardige stem te hebben als het ging om belangrijke, maar vaak ook gevoelige onderwerpen, waarbij normaal gesproken de ‘usual suspects’ centraal staan. Uit data-analyse kwamen rechtstreeks van medewerkers nieuwe ideeën naar voren die konden helpen de strategische doelstellingen van OGA te verwezenlijken – iets wat met meer traditionele focusgroepen of townhall-achtige bijeenkomsten zou zijn gemist.

“Civinc heeft voor onze onderwijspersoneelsdag een zeer waardevolle sessie ontworpen. Volledig op maat en met een fijne samenwerking, vooraf en achteraf. We zijn echt “samen” opgetrokken en Civinc bleef betrokken tot het einde. De uitkomst van deze sessie rondom burgerschap, heeft ons als organisatie een goed inzicht gegeven in welke thema’s onze verdere aandacht verdienen. Ook voor vervolgstappen kon Civinc ons adviseren”

“Ik houd ervan om uitgedaagd te worden en ik ben een paar keer van gedachten veranderd omdat ik een ander perspectief hoorde”
“Je kunt onderwerpen anoniem bespreken en daardoor ben je eerlijker of zeg je eerder dingen die je normaal voor jezelf zou houden”

Meer weten? Laten we praten!

We beantwoorden graag je vragen, laten je een demo zien en kijken of het een goede match kan zijn met jouw organisatie of opdracht. Laat hieronder een berichtje achter of mail ons op hello@civinc.co.

Let's make conversation.

Connecting perspectives starts here! We will gladly demo the platform, learn more about your objectives and explore if it’s a good match. Contact us by filling out the form below, or shoot us a message directly at hello@civinc.co.