Rijksmuseum

Wat was het doel?

Het Rijksmuseum in Amsterdam is het op één na meest bezochte museum van Nederland. De rijke en diverse collectie en de vele tentoonstellingen worden mogelijk gemaakt door de mensen die bij de instelling werken. Het Rijksmuseum mentor/mentee-programma is een van de vele methoden waarmee de organisatie ervoor zorgt dat kennis wordt overgedragen, kansen gelijk zijn en leren de kern vormt van het Rijksmuseum. Voor het programma 2023/2024 integreerde het Rijksmuseum Civinc om authentieke dialogen tot stand te brengen en sentiment tussen en onder mentoren en leerlingen te ontdekken, en het ‘waarom’ achter de onderstroom te ontdekken.
Samen met The Diversity Company werd Civinc gedurende het programma op twee sleutelmomenten ingezet; als aftrap en als ‘mid-way evaluatie’ om een gesprek tussen mentoren en leerlingen op gang te brengen. Tot de besproken onderwerpen behoorden onder meer het concept van de kloof tussen generaties (oude garde versus nieuwe garde), organisatiecultuur van psychologische veiligheid en praktijken die inclusiviteit bevorderen.
Tijdens de twee sessies kwamen bijna alle deelnemers (~50 mentoren en mentees) bijeen in een fysieke setting, waarna een plenaire reflectie plaatsvond. Analyse met AI leverde niet alleen betekenisvolle ideeën op, maar ontdekte ook belangrijke argumenten vóór en tegen de verschillende onderwerpen. Hierdoor kon de directie leren over de achterliggende redenen waarom werknemers zich op een bepaalde manier voelden. Dit, samen met de resultaten met betrekking tot de verwachtingen van het programma, hielp de rest van het mentor/mentee-programma vorm te geven.

“We hebben met Civinc samengewerkt tijdens ons tweede Rijks Mentorprogramma. Door de applicatie aan het begin en aan het einde van het programma in te zetten konden we meten of deelnemers door het programma zijn gegroeid. Ook hebben we de applicatie ingezet tijdens de Nacht van de Geschiedenis (2023). We hebben publiek in gesprek laten gaan over stellingen m.b.t. genderongelijkheid in geschiedenis.Het mooie aan de Civinc-applicatie is dat het een veilige omgeving biedt voor deelnemers om (anoniem) met elkaar in gesprek te gaan over meer controversiële stellingen. Dit kan bijdragen aan meer bewustwording over en begrip voor elkaars ideeën.”

“Ik merk dat mensen veel minder terughoudend zijn om zich uit te spreken”
“Ook al begon het wat ongemakkelijk, het bleek een mooie manier om de dialoog aan te gaan”
“Door de anonimiteit kan ik opener zijn, wat weer helpt om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken”

Meer weten? Laten we praten!

We beantwoorden graag je vragen, laten je een demo zien en kijken of het een goede match kan zijn met jouw organisatie of opdracht. Laat hieronder een berichtje achter of mail ons op hello@civinc.co.

Let's make conversation.

Connecting perspectives starts here! We will gladly demo the platform, learn more about your objectives and explore if it’s a good match. Contact us by filling out the form below, or shoot us a message directly at hello@civinc.co.