Manpower Group NL

Wat was het doel?

Veel organisaties meten met een jaarlijkse survey hoe medewerkers in de wedstrijd zitten, het zogenaamde Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). Waardevol om beeld te krijgen bij de dingen die goed gaan en beter kunnen. Maar zulke surveys roepen vaak juist meer vragen op dan ze beantwoorden.

Welke verhalen gaan er achter de cijfers schuil? Wat moeten concrete vervolgacties zijn? En: hoe maken we de inzichten uit de survey vervolgens ook echt bespreekbaar onder collega’s?

Deze vragen kwamen ook naar voren bij ManpowerGroup Nederland, toen het People & Culture team de inzichten uit het jaarlijkse MTO tegen het licht hielden. Vanuit daar ontstond de wens om een Civinc sessie te organiseren om medewerkers in gesprek te brengen over de meest relevante MTO thema’s, dieper inzicht te krijgen in wat er echt leeft, en zo beter te weten waar de aandacht naar uit zou moeten gaan.
Op basis van de uitkomsten van het MTO hebben we in samenwerking een op maat gemaakte Civinc sessie ingericht. Daarvoor werden alle collega’s uitgenodigd voor een Teams meeting waar de Directeur People & Culture een aantal take-aways van het MTO uitlichtte.

Vervolgens werden de collega’s uitgedaagd om met Civinc over die thema’s in gesprek te gaan op een manier die ze niet kenden: ze reageerden individueel op stellingen en werden gekoppeld in een anonieme chat aan een collega met een ánder perspectief, waar ze veilig mee van gedachten konden wisselen.

De 9 stellingen die we gebruikten kwam grotendeels overeen met hetgeen in het MTO werden gebruikt, zoals: ‘Ik weet welke keuzes onze directie maakt en waarom’, ‘Beslissingen worden tijdig genomen’ en ‘Ik weet hoe mijn werk bijdraagt aan de organisatiedoelen’. Op die manier werd het MTO bespreekbaar gemaakt, en konden we meer inzicht opdoen in de meningen die achter de stellingnames schuilgaan.
In een klein half uur tijd verstuurden collega’s zo’n 1000 berichten in gesprek over de verschillende stellingen. Daarbij gaf 71% van de deelnemers aan zich veiliger te hebben gevoeld om hun echte mening te geven dan in een groepssetting, en 84% stelde zo een waardevolle bijdrage aan het gesprek over het werken bij ManpowerGroup NL te kunnen geven.

Een A.I. analyse van de chatgesprekken bracht vervolgens per stelling in kaart wat er speelde onder de collega’s. Deze inzichten werden teruggekoppeld in een rapport, en door het People & Culture team van ManpowerGroup vertaald naar concrete vervolgacties.

Op deze manier kunnen we medewerkers nog beter een stem geven en geeft het ManpowerGroup waardevolle inzichten. Een veelbelovende pilot!

  • De tool was gaaf. Het gesprek gaf bevestiging van mijn idee dat we als organisatie veel meer samenhangende communicatie nodig hebben
  • Leuke manier om te discussiëren, ik kon nu zeggen wat ik wilde. Goed om eens met iemand over deze statements te praten.
  • Hele leuke manier om met elkaar in gesprek te zijn vanuit verschillende perspectieven

Meer weten? Laten we praten!

We beantwoorden graag je vragen, laten je een demo zien en kijken of het een goede match kan zijn met jouw organisatie of opdracht. Laat hieronder een berichtje achter of mail ons op hello@civinc.co.

Let's make conversation.

Connecting perspectives starts here! We will gladly demo the platform, learn more about your objectives and explore if it’s a good match. Contact us by filling out the form below, or shoot us a message directly at hello@civinc.co.